Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji (ogłoszenie o konsultacjach), których przedmiotem są projekty uchwał Rady Gminy Rudziniec w sprawie:

 

- uchylenia uchwały określającej wysokość stawek opłaty targowej i zasad jej poboru,

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,

- ustalenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Projekty udostępnione są także do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26 (pok.29) w terminie od 25 do 26 listopada 2015 r., do godz. 14.30