Ogłoszenie dotyczące składu komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w 2016 roku.

                    >>> TREŚĆ OGŁOSZENIA <<<