Zawiadamia się, że w dniu 24 listopada 2015r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie projektu budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2016 i lata następne.
6. Przedstawienie uwag i opinii o projekcie uchwały budżetowej przez Komisję ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
7. Przedstawienie uwag i opinii o projekcie uchwały budżetowej przez Komisję ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
8. Sformułowanie przez Komisję ds. Budżetu i Gospodarki Gminy opinii na temat projektu budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok celem przedłożenia Wójtowi Gminy Rudziniec.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie posiedzenia.