Informacja Prezesa KRUS oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca zamian w systemie ubezpieczenia społecznego rolników na przełomie ostatnich lat.

                           >>> INFORMACJA <<<