Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30 września 2015 r. dotyczące zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"

>>> OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA ŚRODOWISKA <<<