Informujemy, że w dniach 5.10 – 9.10.2015 r. na trasie planowanej budowy obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle i Ujazd w ciągu drogi krajowej nr 40 w obrębie miasta Kędzierzyn-Koźle, gminy Ujazd i gminy Rudziniec (ok.400 mb. do włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 40) prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe zgodnie z decyzją wydaną przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Prace te mają charakter nieinwazyjny, tzn. odbywają się bez naruszenia gruntu i będą polegać wyłącznie na przejściu po terenie i inwentaryzacji zabytków archeologicznych na terenie planowanej inwestycji.

Badania będą prowadzone przez pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Warszawa pod kierownictwem Pani archeolog dr Jadwigi Biszkont.