Szkoła Podstawowa w Rudnie zaprasza uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie literacko-artystycznym pn. „Magiczny świat zabawek: Światowy Dzień Misia Pluszowego”.

Uczestnicy mają za zadanie przygotować „Misiową pocztówkę” , czyli pocztówkę, na której znajdzie się miś lub misie oraz zredagować wiersz dla misia z okazji jego święta.

Prace konkursowe należy składać do 30 października w sekretariacie szkoły (decyduje data stempla pocztowego). Można je również przesyłać pocztą tradycyjną na adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Rudnie, ul. Szkolna 9, 44-160 Rudziniec z dopiskiem: „Magiczny świat zabawek”.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty uczestnika oraz oświadczenia, które dostępne są na stronie: http://sprudno.edu.pl/aktualnosci/406-magiczny-swiat-zabawek-2015.