Rozporządzenie Nr 2/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźna zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach.

 

                 >>> ROZPORZĄDZENIE NR 2 <<<