Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 27 sierpnia 2015 r.  dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach Zdzieszowice-Kędzierzyn i Tworóg-Kędzierzyn".

>>> OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA ŚRODOWISKA <<<