Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudziniec,

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niskimi stanami wody w ujęciach na obszarze Gminy Rudziniec, apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy, aby w sposób racjonalny i odpowiedzialny korzystali z wody pitnej, wykorzystując ją wyłącznie w celach bytowych.
Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia dostaw, ale biorąc po uwagę zapowiedzi, iż upały utrzymają się jeszcze co najmniej dwa tygodnie, już teraz należy wprowadzić ograniczenia, aby nie doszło do konieczności czasowych przerw w dostawie wody. Dlatego też proszę o powstrzymanie się od podlewania ogródków, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą wodociągową. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej

 

Wójt Gminy Rudziniec
Krzysztof Obrzut

 

 

>>> Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec w sprawie ograniczenia zużycia wody <<<