25 lipca 2015 roku miało miejsce oficjalne zakończenie realizowanego przez Powiat Gliwicki projektu pn. „Szlak Europejski – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i nr 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”.

Wartość projektu wyniosła ponad 16,9 mln zł, w tym 14,4 mln stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Jednostką realizująca projekt był Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach.

Celem inwestycji było stworzenie nowej jakości systemu transportowego w powiecie gliwickim poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym, a także jednolitego ciągu drogowego łączącego DW 408 i zjazd techniczny z autostrady A4 w Kleszczowie oraz węzeł DK 88 w Rzeczycach z drogą DK 40 w Bycinie. Zgodnie z zamierzeniami drogi powiatowe nr 2915S i 2918S zlokalizowane na terenie gmin Sośnicowice i Rudziniec zostały dostosowane do nośności 115 kN celem uzupełnienia kluczowej sieci dróg województwa śląskiego.  

Symboliczne oddanie do użytku Szlaku Europejskiego zorganizowano w dwóch miejscach – w Kleszczowie i w Bojszowie. Wzięli w nim udział m.in. poseł Krystyna Szumilas, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Andrzej Pilot, wojewódzki inspektor transportu drogowego w Katowicach – Bogusław Piotrowski, radny wojewódzki Krystian Kiełbasa oraz przedstawiciele Powiatu Gliwickiego i Gminy Rudziniec.

Wójt Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut podczas wystąpienia podkreślił ogromne znaczenie poczynionej inwestycji dla rozwoju i poprawy warunków komunikacyjnych w Gminie Rudziniec oraz wręczył Staroście Gliwickiemu pamiątkowy dyplom. Po ceremonii poświęcenia nowych dróg dokonano tradycyjnego przecięcia wstęgi. Następnie odbył się „Piknik na Szlaku Europejskim”, zorganizowany na boisku sportowym w Bojszowie. 

Warto przypomnieć, że 25 czerwca br. odbyło się oficjalne zakończenie innej inwestycji drogowej realizowanej przez Powiat Gliwicki na terenie Gminy Rudziniec mianowicie "Przebudowy mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88".

Przebudowa mostu w Pławniowicach kosztowała ponad 6,3 mln zł, z czego prawie 5,4 mln zł stanowiło dofinansowanie otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Nowy most to obiekt o łukowej konstrukcji z dwoma pasami ruchu o szerokości 3 m każdy oraz z kładkami dla pieszych po obu stronach przęsła.  Realizacja przebudowy oprócz poprawy jakości infrastruktury drogowej usprawniła dojazd w okolice Zbiornika Pławniowice oraz zabytkowego Zespołu Parkowo  - Pałacowego w Pławniowicach, a także wpłynęła pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Piknik zorganizowany w związku z zakończeniem przebudowy mostu swoją obecnością uświetnili m.in. Zbigniew Tabor – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Ewa Mucha z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Waldemar Dombek – Starosta Gliwicki oraz Krzysztof Obrzut – wójt Gminy Rudziniec, a uroczystego charakteru nadał imprezie występ Orkiestry Dętej z Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach oraz poświęcenie nowego obiektu przez proboszcza Parafii Pławniowice ks. Krystiana Worbsa.