Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywna Wieś - Przyjazna Seniorom". W ramach projektu organizowane będą bezpłatne warsztaty, szkolenia oraz wyjazdy integracyjne dla osób nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 60-ty rok życia i mieszkają na terenie Gminy Rudziniec - Sołectwa Rudno.

          >>> SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU <<<