Zawiadamia się, iż w dniu 11 lutego 2016 r., o godz. 17.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia XIX Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 stycznia 2016 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 7. Uchwała w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku.
 1. Uchwała w sprawie: zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach.
 2. Uchwała w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Poniszowicach.
 3. Uchwała w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie.
 4. Uchwała w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec.
 5. Uchwała w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno.
 7. Uchwała w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Rudziniec
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/159/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok.
 9. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.