Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 października 2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Koncert poetycko-refleksyjny - Wielki Polak - Kardynał Stefan Wyszyński"

>>informacja<<