W okresie od 01.09.2021-do 15.09.2021r uczniowie klas III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego w Międzyzdrojach na  tzw. „ Zielonej Szkole”