Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 10 sierpnia 2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Turniej oldbojów w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudziniec" złożona przez LKS Amator Rudziniec.

>>informacja<<