W imieniu Biskupa Gliwickiego Jana Kopca oraz Starosty Gliwickiego Waldemara Dombka serdecznie zapraszamy na uroczystość Dożynek Diecezjalnych, które odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach w dniu 19 września 2021 r.

Mając na uwadze potrzebę podtrzymania wspaniałej tradycji, został ogłoszony konkurs na najpiękniejsze korony dożynkowe Powiatu Gliwickiego. W konkursie mogą wziąć udział zarówno gminy, sołectwa KGW, organizacje pozarządowe, jak i indywidualni mieszkańcy naszego powiatu, a rozstrzygnięcie zostało zaplanowane podczas Dożynek Diecezjalnych w Rudach.

Zgłoszenia koron dożynkowych można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 2 września 2021 r. na adres Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice lub e-mailem: promocja@starostwo.gliwice.pl. Informacja telefoniczna: 32 332 66 53

 

>>karta zgłoszenia<<

>>regulamin<<