Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 68 w Gminie Rudziniec z dnia 15 maja 2015 r. dot. listy kandydatów w okręgu nr 68 w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r.

                          >>> OBWIESZCZENIE <<<