Szkodę zgłaszamy w Urzędzie Gminy -Referat Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 32 4000783

Należy podać imię i nazwisko właściciela pola/uprawy/ telefon i w miarę możliwości adres mailowy.

Na wskazany adres zostanie wysłany wniosek szkodowy.

Członkowie komisji skontaktują się telefonicznie i uzgodnią termin wizji lokalnej.

>>wniosek do pobrania<<