Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie informuje, iż mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, na platformie usług erolnik (https://erolnik.gov.pl/#/), została wprowadzona możliwość złożenia Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych drogą elektroniczną. Warunkiem skorzystania z możliwości złożenia deklaracji FPZ_f1 jest posiadanie aktywnego Profilu zaufanego(epuap).