Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. w ramach krajowego ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21 zaplanowane jest przeprowadzenie testu sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Uruchomienie systemu na terenie Gminy Rudziniec uzależnione będzie od przebiegu epizodu dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE – stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W przypadku uruchomienia syren emitowany będzie:

  1. dźwięk modulowany trwający trzy minuty – OGŁOSZENIE ALARMU,
  2. dźwięk ciągły trwający trzy minuty – ODWOŁANIE ALARMU.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że alarmowanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy Gmina Rudziniec znajdzie się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.