W związku z nałożoną kwarantanną na pracowników Urzędu Gminy w Rudzińcu realizujących sprawy z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, powyższe sprawy będą załatwiane jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 32 4000 720.