Zawiadomienie o wstrzymaniu na okres od 29.03.2021r. do 27.04.2021r. biegu terminów załatwiania spraw w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

Pełna treść informacji