Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa petentów Urzędu Gminy w Rudzińcu dla osób załatwiających sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych zostało przygotowane odrębne wejście do urzędu od strony parkingu. W celu załatwienia pozostałych spraw prosimy o korzystanie z wejścia głównego.

Nowe wejście do Urzędu Stanu Cywilnego