Wójt Gminy Rudziniec ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami