Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” rozpoczyna prace nad przygotowaniem dokumentów pozwalających na wykorzystanie środków z nowych funduszy. Aktualnie trwają rozmowy nad wprowadzeniem wielofunduszowości dla LGD w okresie programowania na lata 2021 – 2027. Formuła ta pozwoliła by na realizowanie projektów za pośrednictwem LGD nie tylko ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jak dotychczas, ale również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) .

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców Gminy Rudziniec do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej oceny różnych aspektów naszego codziennego życia.

Ankieta będzie aktywna do 20 stycznia 2021 roku.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=534a717141&&c=22554ec2

Lesna Kraina