to powinieneś zmienić dane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację możesz pobrać ze strony Internetowej Urzędu Gminy w Rudzińcu

www.rudziniec.pl zakładka - Ochrona Środowiska - Gospodarka Odpadami, kliknąć na  https://www.rudziniec.pl/images/deklaracja22122020.pdf lub pobrać deklarację z biura podawczego Urzędu Gminy.

W części „A” deklaracji zaznaczamy „zmiana danych zawartych w deklaracji”  od miesiąca stycznia 2021,  aby zmiany obowiązywały od stycznia 2021 r. deklarację należy złożyć do dnia 10.02.2021r.

Wypełniamy dane adresowe. 

W poz. 13 zaznaczamy, że posiadamy kompostownik i będziemy kompostować w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

W poz. 14 podajemy liczbę osób zamieszkałych na terenie nieruchomości (np. 4 osoby)

W poz. 15 wpisujemy obowiązującą stawkę opłaty, tj. 25 zł

W poz. 16 wpisujemy iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość x obowiązująca stawka (w przypadku 4 osób zamieszkujących nieruchomość - 100 zł )

W poz. 17 wpisujemy iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość x 1 zł (kwota zwolnienia za posiadanie kompostownika, w przypadku 4 osób zamieszkujących nieruchomość - 4 zł )

W poz. 18 wpisujemy wysokość opłaty po zastosowaniu zwolnienia tj. poz. 16 minus poz. 17
(w przypadku 4 osób zamieszkujących nieruchomość - 96 zł ) będzie to nasza miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podpisujemy deklaracje i oddajemy w biurze podawczym lub skanujemy i przesyłamy na adres gmina@rudziniec.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 32 4000 734 lub 32 4000 761.