Od  1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa , która wprowadziła między innymi obowiązek wymiany kotłów poniżej klasy 5 lub ECODESIGN.

Przypominamy najważniejsze terminy:

Do 1 stycznia 2022 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

Do  1 stycznia 2024 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,

Do 1 stycznia 2026 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

Do 1 stycznia 2028 r. powinny być wymienione kotły spełniając wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4

Używaj tylko opału dobrej jakości

Przepisy uchwały wprowadziły zakaz używania: węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych, paliwa, w którym udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, wilgotnego drewna.

Posiadacze tzw. kopciuchów mogą skorzystać z dofinansowania.

 

Dotacje na modernizację systemu grzewczego oferuje m.in. rządowy program „Czyste powietrze”, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

 

Również Gmina Rudziniec dofinansowuje wymianę pieców w wysokości  50% jednak nie więcej niż 8000 zł  

https://www.rudziniec.pl/ochrona-srodowiska-rudziniec/program-ogarniczania-emisji

 

W nowej wersji programu „Czyste Powietrze” jest  możliwość połączenia dotacji z dofinansowaniem z programów gminnych na to samo przedsięwzięcie. Warunek jest taki, że suma dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Można tez skorzystać z ulgi  termomodernizacyjnej, która  polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.(należy odjąć wszelkie dotacje). Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków do wysokości 53 tys. zł poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym na wymianę pieca.

 

 

NIE TRUJ ! SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA !

 

Od 2021 r. zacznie działać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, do której właściciele lub zarządcy budynków będą musieli zgłaszać informacje na temat posiadanego źródła ciepła.

Ten, kto nie wymieni kotła w terminie określonym w uchwale antysmogowej podlega karze grzywny do wysokości 5000 zł, zgodnie z Kodeksem wykroczeń.

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa---infografiki