Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Sportowo i rodzinnie

 

                             >>>INFORMACJA<<<