Z tej to okazji już 17 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli KRUS – Prezes Aleksandry Hadzik oraz Zastępcy Prezesa Magdaleny Wachnitzka-Witzke wraz z pracownikami Centrali oraz kierownictwa Oddziałów Regionalnych z zasłużonymi pracownikami KRUS.

Spotkanie odbyło się online. Prezes Kasy wyróżniła 43 pracowników za zasługi i przyznała specjalne okolicznościowe odznaczenia, które wręczali Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych wyróżnionym pracownikom.

W OR KRUS w Częstochowie pamiątkowe medale wręczał dyrektor Piotr Dobosz.

Prezes Kasy podkreśliła, że podziękowania za ciężką pracę należą się wszystkim pracownikom KRUS za pełen profesjonalizm, szczególnie
w ostatnim bardzo trudnym i specyficznym czasie pandemii.

Wyzwania, z którymi przyszło się zmierzyć, chociażby w postaci zapewnienia prawidłowego i terminowego załatwiania bieżących spraw, mimo wielu ograniczeń, upewnia nas w przekonaniu, że wszyscy wespół działamy dla dobra naszych klientów.

         W imieniu wszystkich koleżanek i kolegów kilka słów refleksji na temat pracy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypowiedziała Pani Krystyna Lancman – kierownik Placówki Terenowej w Raciborzu, kwitując, że praca przez 27 lat w KRUS nauczyła ją pokory, cierpliwości, szacunku do pracy i drugiego człowieka.

         Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym pracownikom.