Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

"Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza" w okresie 01.01.2021- 31.12.2021r.

>>wyniki<<