„Moja Wizja Zero” – Finał Konkursu

Z początkiem grudnia odbyło się uroczyste spotkanie finałowe II Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży pt. „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się online

Patronat honorowy nad uroczystością objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Finałową galę uświetnili swą obecnością m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Szymon Giżyński, a także Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Aleksandra Hadzik oraz Zastępca Prezesa Kasy – Magdalena Wachnicka-Witzke.

Organizatorzy przedsięwzięcia złożyli Laureatom gratulacje oraz podziękowania za udział w Konkursie, niezwykłą kreatywność, niewątpliwy talent i umiejętność przekazania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie.

Podziękowania i ukłon w stronę dyrektorów i pedagogów szkół złożyła Pani Prezes Kasy, podkreślając ich zaangażowanie i pomoc w promowaniu Konkursu wśród młodych ludzi.

Informujemy, że wyróżnione i nagrodzone filmy są dostępne na kanale Kasy w wyszukiwarce YouTube.

Wszystkim Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!