odpady W dniu 16.11.2020r. Rada Gminy Rudziniec  przyjęła nowe, zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 01.01.2021 r.:

  • stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny - 25 zł miesięcznie od osoby(wcześniej było 30 zł)
  • stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnego  zbierania odpadów - 100 zł miesięcznie od osoby;
  • ulga z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym - 1,00 zł miesięcznie od  osoby.

Pierwszym przetarg za kwotę 3 841 447 zł/rok został unieważniony

W drugim przetargu ofertę złożyły 2 firmy, najtańszą ofertę złożyła

firma Remondis z kwota 3’ 030’729zł /rok  i dlatego stawka została obniżona.

Nie jest tajemnicą, że w całej Polsce opłaty za odpady komunalne wzrastają w zastraszającym tempie i coraz częściej pojawia się maksymalna kwota 36 zł, nam na razie taka wysoka stawka nie grozi. W najbliższym czasie zostaną przesłane dla mieszkańców deklaracje i informacje o nowej stawce, o zasadach segregacji, kompostowania i zasadach odbioru odpadów.

Wcześniej pisaliśmy na temat kalkulacji stawki, zasad  i stawek w sąsiednich gminach

https://www.rudziniec.pl/1348-stawka-za-odbi%C3%B3r-odpad%C3%B3w-komunalnych-gminy-rudziniec

lub

https://www.facebook.com/gmina.rudziniec/photos/pcb.2502721670020947/2502721046687676