Wynajem hal sportowych przy szkołach w Gminie Rudziniec.

Nadal mamy do o dyspozycji 2 hale sportowe; w Rudzińcu i w Poniszowicach. Hala sportowa w Kleszczowie jest w trakcie dopuszczenia do użytkowania (praktycznie za parę dni powinna być dopuszczona do użytkowania, jednak wynajem planowany jest od stycznia 2021roku)

Ze względu na trwającą epidemię i niezbyt jasne przepisy, wynajem hali sportowej w Rudzińcu i Poniszowicach  jest ograniczony. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami do 27 grudnia 2020r. ustanawia się wiele zakazów i drobnych niejasnych wyjątków.

Hale sportowe na terenie Gminy Rudziniec to hale szkolne i obowiązują w nich przepisy dotyczące przede wszystkim  oświaty. Ostatnie  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki mówi że ;od 30 listopada zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia będą mogły być prowadzone w szkole "z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych". Co prawda dotyczy to szkół sportowych ale „chyba” przez analogię możemy dostosować do naszych szkół i zajęć edukacyjno sportowych dla dzieci.

Wobec powyższego :

  • nie dopuszcza się  możliwości korzystania z hal kibiców, widowni i grup towarzyszących,
  • osoby wynajmujące(kluby) są odpowiedzialni za przestrzeganie reżimu sanitarnego (wejście i wyjście w maseczkach, dezynfekcja rąk i sprzętu sportowego we własnym zakresie)- (dyrektorzy powinni dopilnować podpisania zobowiązanie i odpowiedzialności klubu za przestrzeganie reżimu sanitarnego),
  • korzystanie z szatni ograniczone do minimum (co to znaczy?-można korzystać z szatni, ale  trzeba wziąć pod uwagę, że nikt nie będzie sprzątał, wycierał  szatni miedzy zajęciami. Szatnie będą sprzątane na drugi dzień rano).
  • po każdym wynajmie co najmniej 15 minut przerwy na wietrzenie i dezynfekcje (proponuje 30 minut, a wynajmujących proszę o przestrzeganie reżimu czasowego wynajmu)

 

 Sugeruję ;

  • wyrażać zgodę na wynajem dla klubów które prowadza rozgrywki ligowe;  siatkarze, tenisiści, oraz szkółki piłkarskie,
  • działacze w/w klubów  winni skontaktować się  z dyrektorami szkół i ustalić indywidualne grafiki na m-c grudzień,

W okresie ferii  od 4 do 17 stycznia 2021r, jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, liczę że w halach sportowych będą odbywały się zajęcia  dla uczniów  prowadzone przez animatorów sportu i  działaczy sportowych.

Po feriach, od 18 stycznia 2021r., jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, liczę że rozpoczną się regularne treningi i zajęcia w trzech halach sportowych dla wszystkich klubów.

Dlatego do 8 stycznia 2021r proszę działaczy klubów aby zgłaszali chęć wynajmu hali do Pana Leszka Pięty.

Po 8 stycznia, wstępny harmonogram zostanie przesłany do dyrektorów szkół,  którzy go zaakceptują lub wprowadzą zmiany (pierwszeństwo w wynajmie maja uczniowie danych szkół). Po akceptacji nastąpi podpisanie umów – porozumień .

Przypominam: każdy klub sportowy, zarejestrowany na terenie Gminy Rudziniec ma prawo do 2 godzin tygodniowo  bezpłatnego wynajmu hali. Dodatkowo Klub Siatkarski Rudziniec, Klub Młodość Rudno – tenisiści oraz kluby prowadzące szkółki dla dzieci Naprzód Poniszowice i Amator Rudziniec maja po 2 godziny dodatkowego wynajmu.

 

Decyzje o wynajmie pozostawiam Dyrektorom szkół jednak sugeruję aby śledzić bieżące komunikaty i obostrzenia. Obecnie wyrażać zgodę na wynajem na rozgrywki i treningi tylko na okres do 27 grudnia 2020r. i ewentualnie przedłużać.

Dyrektor Szkoły w każdej chwili może zawiesić wynajem hali w razie stanu zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku braku pracowników ze względu na kwarantannę, lub chorobę  – bezwzględnie zawiesić wynajem powiadamiając klub sportowy. Kluby sportowe zobowiązuje do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego.

 

Krzysztof Obrzut

Wójt Gminy Rudziniec