info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej

Termin realizacji zadania: 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

>>ogłoszenie<<