Zawiadamia się, że w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec przy ul. Gliwickiej 26 odbędzie się posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach w   zakresie prowadzenia sekcji i warsztatów w 2014 roku.
5. Kontrola wydatków związanych z prowadzeniem zajęć profilaktycznych dla dzieci w 2014 roku.
6. Kontrola wydatków Zarządu Gminnego ZOSP RP w Rudzińcu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupsku w 2014 roku.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.