info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Finały Otwartych Mistrzostw Śląska w siatkówce plażowej 2020"

>>informacja<<