Zawiadomienie o wszczęciu przez Starostę Gliwickiego postępowania administracyjnego w sprawie budowy instalacji radiokomunikacyjnej o wysokości 42,48 m na działce nr 1393/626 przy ulicy Szkolnej w Chechle.

>>POBIERZ<<