Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców - Spis będzie udostępniony do 26 czerwca 2020 roku w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu