Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze przyjmowane są do 12 czerwca 2020r:

- w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu,

- w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@rudziniec.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu tradycyjną pocztą.)

- przesłanie do Urzędu Gminy pocztą lub kurierem.

 

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członków obwodowych komisji. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu.

Wniosek „Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” można pobrać po kliknięciu w link.

 

Wszelkich informacji na temat przyjmowania zgłoszeń kandydatów można uzyskać pod nr tel. 32 4000 711.