info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 11 lutego 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Mistrzostwa Gminy Rudziniec w tenisie stołowym"

>>informacja<<