Urząd Gminy Rudziniec informuje o możliwości skorzystania przez mieszkańców Gminy Rudziniec z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z radcą prawnym.

Przyjmowanie stron odbywa się w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, pokój 115 (II piętro) w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 15.00.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem urzędu pod numerem telefonu 32 4000 700 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@rudziniec.pl