info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Koncert zespołu Chrząszcze” złożona przez Ośrodek - Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach reprezentowany przez ks. Krystiana Worbs.

>>informacja<<