info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 03 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Festyn sportowy w Bycinie” złożona przez Ludowy Klub Sportowy Ślązak Bycina reprezentowany przez Prezesa Grzegorza Piktel oraz Vice Prezesa Adama Szifler.

>>informacja<<