info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 24 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Turniej piłkarski "Amator Summer Cup 2019"” złożona przez LKS Amator Rudziniec

>>informacja<<