info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 23 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Aktywne powitanie wakacji - spartakiada dla dzieci” złożona przez LKS Młodość Rudno

>>informacja<<