W dniu 15 maja 2019 r. Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs z poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – fotowoltaika.

Projekt pod nazwą „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim” złożony przez Gminę Rudziniec wspólnie z Gminą Pyskowice, Gminą Toszek, Gmina Wielowieś oraz Gminą Gierałtowice pełniącą rolę partnera wiodącego niestety nie uzyskał dofinansowania.

W związku z powyższym umowy przedwstępne zawarte z mieszkańcami na realizację instalacji fotowoltaicznych uległy rozwiązaniu (  9 umowy przedwstępnej dot. realizacji projektu „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim”).

Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać dofinansowanie z innych źródeł.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii