info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Industriada 2019 - występ Zespołu Pieśni i Tańca "Komes"” złożona przez Ośrodek Edukacyjno - Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo - Parkowy ul. Gliwicka 46, 44-171 Pławniowice.

>>informacja<<