info

 

Ze względów organizacyjnych prosi się rodziców/opiekunów o potwierdzenie woli skorzystania z dyżuru w konkretnym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do 19 czerwca 2019 r.

>>informacja<<