info

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu: "wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

>>informacja<<

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 11 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Obchody jubileuszu 70-lecia klubu Ślązak Bycina” złożona przez LKS Ślązak Bycina.

>>informacja<<

 

info Uprzejmie informujemy, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Informujemy również, iż sprawami z zakresu budownictwa i architektury zajmuje się Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

 

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: BURZE Z GRADEM w dniu 10.07.2018 r. od godz. 11.00 do godz. 21:00 dnia 10.07.2018 r.

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6 <<<

 

info

Zawiadamia się, iż w dniu 12 lipca 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

plakat Akcja szczepień przeciwko meningokokom grupy A, B, C, W - 135 i Y dotyczy dzieci nowonarodzonych i zameldowanych na terenie Gminy Rudziniec - program współfinansowany z budżetu Gminy Rudziniec.

ostrzezenie

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa śląskiego.

>>prognoza<<